DISTRIBUIȚI

Camera Deputaþilor a adoptat astãzi, un proiect de lege prin care se acordã anual o zi liberã pãrinþilor pentru îngrijirea copilului.
Angajatorii vor fi obligaþi sã acorde salariaþilor aceastã zi, fãrã însã a o plãti.
De aceastã zi liberã pot beneficia pãrinþii sau reprezentanþii legali ai copilului, în vederea verificãrii stãrii de sãnãtate a acestuia.
Potrivit legii, ziua liberã se acordã la cererea unuia dintre pãrinþi, la alegere.
În cazul familiilor cu trei sau mai mulþi copii se vor acorda douã zile libere pe an, consecutive sau separate, la latitudinea angajatorului.
Prevederile legii se aplicã atât angajatorilor publici, cât ºi celor privaþi.introducing_drinks-239x300

Discuții

comments