DISTRIBUIȚI

Noul proiect de Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, elaborat de Ministerul Educaţiei şi pus, vineri, în dezbatere publică, aduce o serie de noutăți și pentru elevi.
Aceștia nu vor mai putea folosi telefonul mobil în timpul orelor, al examenelor şi al concursurilor şi, totodată, le va fi interzis să deţină, să consume sau să comercializeze, în şcoli şi în afara acestora, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc. Astfel, conform documentului, elevii din învăţământul de stat, particular şi confesional autorizat sau acreditat cu frecvenţă au obligaţia ”să frecventeze cursurile, să se pregătească la fiecare disciplină de studiu, să dobândească competenţele şi să-şi însuşească cunoştinţele prevăzute de programele şcolare”. În regulament sunt prevăzute numeroase interdicţii adresate elevilor. Aceştia nu au voie să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul educaţional, şi să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.). De asemenea, elevii nu au voie să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ preuniversitar materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa.

Discuții

comments