DISTRIBUIȚI

Dacă ajungeţi în Mehedinţi, nu evitaţi să vă opriţi  la bisericile de lemn din zona Plaiul Cloşanilor care sunt atestate documentar în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea.

Profesorul şi etnologul Cornel Boteanu spune că  în nordul judeţului Mehedinţi, conform unei catagrafii din secolul al XIX-lea a Ţării Româneşti, existau în jur de 200 de biserici, toate construite din lemn, semn că locuitorii din zona de munte au fost interesaţi să-şi perpetueze patrimoniu etno-cultural-spiritual moştenit de la străbuni.
Din păcate, doar în jur de 80 de astfel de aşezăminte religioase se mai păstrează. Majoritatea dintre ele au fost înălţate în cimitire şi sunt rar utilizate pentru săvârşirea orânduielilor ecleziastice’, a afirmat Boteanu.

Specialistul crede că prin înfiinţarea ,,Geoparcului Platoul Mehedinţi’ se pare că s-au pus bazele unei strategii în ceea ce priveşte protejarea acestor biserici introduse pe lista monumentelor istorice dar, în afara unei inventarieri, nu prea s-a făcut nimic, doar comunităţile locale reuşind cu eforturi uriaşe să le menţină pe verticală.

Bisericile de lemn din Plaiul Cloşanilor şi de pe Valea Coşuştei au o valoare fiinţial-spirituală de necontestat, ceea ce determină zecile de mii de turişti să vină în pelerinaj la aceste bisericuţe nu este numai liniştea şi tihna pridvoarelor ci ochii vii, tămăduitori, ai sfinţilor zugrăviţi pe lemn, de meşteri cunoscuţi în întreaga Oltenie.Că este aşa ne demonstrează afluxul de oameni ai muntelui care încă mai vin la biserica din Comăneşti unde există o icoană din 1495, restaurată în 1883 de Simion Zugravu, la biserica din Ponoarele, unde se află o icoană făcătoare de minuni a Sf. Ioan Botezătorul, pictată în 1762.

Picturile din bisericile vechi din Mehedinţi, realizate în tempera şi ulei, se disting prin compoziţii încărcate de simboluri şi colorit de flacără pe fonduri închise. La majoritatea se observă o influenţă de factură populară, unele chipuri de sfinţi şi ctitori fiind personificate cu accesorii vestimentare preluate din habitatul local.

Discuții

comments