DISTRIBUIȚI

Pentru a preveni izbucnirea unor incendii şi a facilita accesul turiştilor la plaja Modern, Primăria municipiului Constanţa a luat măsuri de cosire, ridicare a resturilor vegetale şi igenizare în zona de faleză cuprinsă între biserica Greacă şi Casa Căsătoriilor.

Deoarece această zonă nu face obiectul contractelor de întreţinere spaţii verzi, realizarea lucrărilor s-a efectuat cu beneficiarii Legii 416 / 2001 privind venitul minim garantat dar şi cu voluntariatul operatorilor de servicii întreţinere spaţii verzi şi salubrizare.

Totodată, Direcţia gospodărire comunală a înştiinţat Direcţia poliţia locală în vederea indentificării deţinătorilor de terenuri, proprietari / concesionari din zonă pentru respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte obligaţiile ce le revin pentru întreţinerea spaţiilor verzi în perioada de vegetaţie.

Discuții

comments