DISTRIBUIȚI

Taxa hotelieră este încasată de persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate şi se virează lunar Serviciului Public de Impozite şi Taxe până la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă.

Pentru unităţile de cazare amplasate în Constanţa şi Sat Vacanţă, taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei de 1% la valoarea totală a cazării, respectiv pentru întreaga perioadă de şedere, iar pentru cele situate în staţiunea Mamaia, prin aplicarea cotei de 1% la tariful de cazare datorat pentru o singură noapte, indiferent de perioada reală de cazare.

Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declaraţiilor-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră;
b) nedepunerea declaraţiilor-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră;
c) nereţinerea, potrivit legii, de către plătitorii obligaţiei fiscale, a taxei hoteliere;
d) reţinerea şi nevărsarea în totalitate, de către plătitorii obligaţiei fiscale a taxei hoteliere.

Formularul tipizat „Declaraţie decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră“ poate fi descărcat şi de pe site-ul instituţiei www.spit-ct.ro, secţiunea “Persoane Juridice” – “Formulare tipizate” – “Taxa hotelieră”.

Discuții

comments