DISTRIBUIȚI

Autoritatea Națională pentru Turism anunță publicarea pe site-ul www.turism.gov.ro a listei agenţiilor de turism ce deţin licenţa de turism valabilă, dar care nu şi-au actualizat informațiile referitoare la Polița de asigurare valabilă privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism.

Conform prevederilor art.10 (5) și art.14 (1) din Hotărârea Guvernului nr.1267/2010 cu modificările și completările ulterioare este interzisă desfăşurarea de activităţi turistice specifice agenţiilor de turism de către operatorii economici cu licenţa de turism expirată sau fără deţinerea poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism. Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 20.000 la 40.000 lei și cu retragerea licenței de turism.

Agențiile de turism care deţin licenţă de turism valabilă sunt notificate pe această cale să transmită în termen de 15 zile de la publicarea prezentei, Polița valabilă de asigurare, în format electronic, la adresele de e-mail autorizare@mturism.ro sau ioana.nastase@mturism.ro, sau pe adresa Autorităţii Naţionale pentru Turism – Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, Poarta C, sector 1, Bucureşti, în atenţia Direcţiei Generale Control şi Autorizare Turism.

Totodată, operatorii economici care deţin licenţă de turism (conform listei agenţiilor de turism licenţiate publicată pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Turism la Secţiunea Informaţii Publice) şi au încetat activitatea, au obligaţia, conform prevederilor art. 12 (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1267/2010 cu modificările şi completările ulterioare să solicite radierea licenţei de turism. Nerespectarea prevederilor articolului menţionat, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

După expirarea acestei perioade, Autoritatea Națională pentru Turism prin Direcția de specialitate va intensifica activităţile de control pe tematica verificării Poliţelor de asigurare. În cazul în care se vor constata nereguli, se vor aplica sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Discuții

comments