DISTRIBUIȚI

În zilele de 16 și 17 iulie 2016, pe Plaja Corbu, trebuia să se desfășoare Festivalul Antic „Dacia – Casa noastră”, organizat de Centrul Cultural Corbu, în parteneriat cu Asociația România Dacia Casa Noastră – DANAIS Constanța.

Lucrurile nu s-au desfășurat însă fără probleme, după ce reprezentanții Rezervației Biosferei Delta Dunării, au interzis organizarea evenimentului pe plaja de Corbu.

Prin urmare, organizatorii evenimentului au decis mutarea în Corbu.

LOCATIE

Asociația Centrul Cultural Corbu a emis următorul comunicat de presă:

„Asociatia Centrul Cultural Corbu este o asociatie de drept privat, bazata pe voluntariat, care drept scop statutar iniţierea, realizarea şi coordonarea de activităţi care să contribuie la dezvoltarea comunei Corbu din punct de vedere economic, social, educaţional, cultural, ecologic şi turistic.

Împreună cu Asociația România Dacia Casa Noastră – RDCN Constanța, am organizat Festivalul Antic „Dacia, casa noastră”, în cadrul căruia se desfășoară activități de reconstituiri istorice, lupte demonstrative între „daci” si „romani”, ateliere de ceramică, pielărie, dans dacic.

Pentru a crea mediul autentic specific, a doua ediție a acestui festival a fost gândită a se desfășura pe plaja sălbatică din Corbu, arie protejată inclusă în Rezervația Biosferei Delta Dunării, plajă pe care, în fiecare weekend, sunt prezenți peste 1.000 de turiști.

În vederea obținerii permisului de desfășurare a activității, Centrul Cultural Corbu, ONG non-profit, bazat pe voluntariat, organizator de evenimente culturale, s-a adresat Administrației Rezervației (ARBDD Tulcea), specificând locația, măsurile privind protecția mediului, activitățile desfășurate, cu accent pe faptul că nu se modifică mediul natural în niciun fel, nu se desfășoară activități economice, nici de alimentație publică.

Documentația completă, alături de dovada plății pentru eliberarea permisului, au fost analizate în ședința de analiză a ARBDD din data de 14.07.2016. Organizatorului nu i-a fost trimis răspunsul cu privire la autorizarea sau neautorizarea acestui eveniment. Telefonic, am primit un răspuns neoficial, că activitatea nu a fost autorizată, pe suprafața de nisip solicitată.

Neavând permisul ARBDD, am convenit să schimbăm locul de desfășurare al evenimentului, pe o porțiune din preajma plajei, teren aparținand Consiliului Local Corbu, cu destinația de parcare, destinație aprobată de ARBDD cu mai mulți ani în urmă.

Noul spațiu pentru desfășurarea festivalului se află la circa 500 metri de plajă, situat între două unități economice (un restaurant și o terasă de vară), care au primit avizul de funcționare din partea ARBDD. La circa 1 km distanță, pe nisip, la nici 100 m de malul apei, funcționează o altă terasă de vară, care, și ea, deține avizul de funcționare de la ARBDD (din spusele comisarilor de control al ARBDD).

În dimineața de 16.07.2016, prima zi a festivalului, când voluntarii Centrului Cultural Corbu amplasau cele patru umbrele menite să asigure umbra pentru „luptători”, un corp de control al Comisariatului de Control al ARBDD și-a făcut apariția, somându-ne să părăsim spațiul, sub sancțiunea unei amenzi usturătoare, pe motiv că nu deținem permisul de desfășurare a activității. Deși le-am explicat că nu punem în pericol nici flora, nici fauna, nici nivelul de zgomot, cu această manifestare culturală non-profit și nu desfășurăm activități economice, nici de alimentație publică (micii și berea nu rezonează cu activitățile noastre), corpul de control a fost ferm, izgonindu-ne practic de pe terenul proprietate al comunei noastre, interzicând o activitate culturală ce se desfășoară doar două zile pe an.

Pentru a nu intra în conflict cu legea sau cu reprezentanții ARBDD, am anulat evenimentul pe această locație și l-am desfășurat în localitatea Corbu.

Am considerat necesar să vă transmitem aceste precizări pentru buna informare a publicului, dar și pentru a trage un semnal de alarmă, cu privire la interzicerea unor drepturi fundamentale ale iubitorilor de cultură.

Pentru că ne-am simțit profund nedreptățiți, vom proceda la solicitarea raspunsului în scris, cu privire la solicitarea noastră, pentru a analiza baza legală care a dus la decizia ARBDD de interzicere a evenimentului cultural.

De asemenea, vom solicita în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, documentele pe baza cărora au fost autorizate să funcționeze pe teritoriul rezervației barurile din această zona, precum și explicații privind impactul asupra mediului a activității desfășurate de barurile avizate, față de o activitate culturală.

Nu vom accepta faptul că nouă, o asociație culturală modestă, ne-a fost interzis un eveniment, iar niște comercianți ambulanți, ce prestează servicii de o calitate îndoielnică, au fost avizați de autoritatea menită să protejeze aria protejată a Rezervației Delta Dunării.

Președintele Centrului Cultural Corbu,

Enache Daniel”

Discuții

comments