DISTRIBUIȚI

Sărbătorile de Paşte, însoţite de obiceiuri şi tradiţii naţionale, sunt un prilej de bucurie, armonie şi apropiere între oameni. Însă în această perioadă, în care forfota cotidiană încetineşte, pompierii, la fel ca alte arme ce asigură liniştea şi siguranţa comunităţii, veghează în continuare.

ISU Tulcea desfășoară permanent activități preventive, în scopul reducerii și limitării evenimentelor nedorite, respectiv educării și pregătirii populației asupra măsurilor și modului de comportare specifice tipurilor de riscuri. Premergător sărbătorilor pascale, acțiunile de control al inspectorilor de prevenire se derulează cu precădere la unitățile de cult, având în vedere ca în această perioadă un număr foarte mare de cetățeni vor pași pragul acestora. Pe timpul controalelor, specialiștii în prevenirea incendiilor au în atenție dotarea cu stingătoare a lăcașurilor de cult, menținerea liberă a căilor de evacuare, utilizarea corectă a instalațiilor electrice și stabilirea zonelor de parcare astfel încât accesul autospecialelor de pompieri să nu fie afectat.

De asemenea, aceștia execută instruiri cu personalul bisericesc, ocazie cu care vor fi prezentate măsurile care trebuie respectate înainte, pe timpul și după terminarea slujbelor, astfel încât aceștia, la rândul lor, să le transmită și enoriașilor.

În această perioadă, echipajele de salvatori din subunitățile operative vor continua acțiunile de recunoaștere la astfel de obiective pentru identificarea surselor de alimentare cu apă, familiarizarea cu particularitățile fiecărei clădiri și prelucrarea personalului bisericesc asupra asigurării intervenției imediate în caz de incendiu, până la sosirea echipajelor specializate de stingere.

Având în vedere gradul sporit de vulnerabilitate la incendiu, mai ales în preajma acestor mari sărbători creştine, specialiştii din cadrul Inspecției de prevenire a ISU Tulcea recomandă respectarea următoarelor măsuri de apărare împotriva incendiilor:

Privind lăcaşurile de cult:

Desfășurarea slujbelor religioase în exteriorul bisericilor, iar în situația în care acestea se organizează în interior, limitarea accesului credincioșilor astfel încât să nu se supraaglomereze lăcașul de cult.

În situația desfășurării slujbelor religioase în interiorul lăcașurilor de cult, se vor menține fixate în poziție deschisă ușile de acces/ evacuare în/ din biserica şi se vor îndepărta/ elimina covoarele/ mochetele şi mobilierul (scaune, bănci) din zona centrală a bisericilor, care nu sunt fixate ferm de pardoseală, cu excepția celor folosite de ierarhi în cadrul slujbelor religioase.

În cazul organizării slujbelor religioase în bisericile din lemn nu se va permite aglomerarea credincioșilor în interior, deoarece aceste obiective sunt de dimensiuni mici, au căile de evacuare insuficiente şi prezintă un risc foarte mare de incendiu.

Evitarea desfășurării slujbelor religioase în interiorul obiectivelor aflate în curs de restaurare/ renovare şi interzicerea desfășurării lor în obiective în care sunt amplasate schele.

Efectuarea, prin grija factorilor de conducere de la biserici şi mănăstiri, a unui control riguros după terminarea slujbelor religioase, pentru înlăturarea oricărei eventuale surse de inițiere a unui incendiu.

Desemnarea, de către ierarhi, a unor persoane responsabile, cu atribuții de supraveghere atentă pe durata desfășurării slujbelor religioase cu public numeros a activităților din interiorul bisericilor si de intervenție operativă, cu mijloace de stingere proprii la îndemână (ex. Stingătoare de incendiu) şi instruirea temeinica a acestora de către slujitorii bisericii.

Instruirea, de către preoți, a participanților la slujbe asupra necesitații păstrării calmului şi evacuării în ordine a lăcașului de cult în cazul producerii unui incendiu.

Parcarea autovehiculelor în vecinătatea bisericilor si a mănăstirilor astfel încât să nu se blocheze sau să se diminueze gabaritele căilor de acces pentru intervenție al autospecialelor pompierilor sau să fie împiedicat accesul la hidranții exteriori de incendiu.

Privind spațiile de cazare și colecțiile muzeale:

Instruirea, de către factorii de conducere şi administratorii așezămintelor mănăstirești, a persoanelor cazate în spaţiile proprii mănăstirilor, asupra masurilor de prevenire care trebuie respectate şi privind modul concret de acționare în situația producerii unor evenimente.

Asigurarea permanentă a supravegherii atente a spaţiilor care adăpostesc valori de patrimoniu mobil, precum lăcașurile de cult, colecțiile muzeale, depozitele de fonduri muzeale/ carte rară şi atelierele de restaurare, pentru eliminarea posibilității de sustragere a unor obiecte de valoare/ de cult şi, implicit, de recurgere la tehnica incendierii, pentru acoperirea urmelor unor asemenea infracțiuni.

Privind utilizarea lumânarilor si a focului deschis:

Instruirea, de către preoți, a participanților la slujbele religioase de Sfânta înviere, asupra faptului că lumânările aprinse trebuie ținute la distanţa de haine, păr, mobilier, coroane sau alte obiecte de cult din materiale combustibile din interiorul bisericii şi, de asemenea, se recomandă evitarea deplasării cu lumânările aprinse în autovehicule (autoturisme, autocare, microbuze).

Interzicerea utilizării focului deschis pentru igienizarea terenurilor şi a curților lăcașurilor de cult, precum şi a cimitirelor din vecinătatea acestor obiective, în contextul în care asemenea activități se desfășoară, de regula, premergător Sfintelor Sărbători de Paşte.

În cazul producerii unei situaţii de urgenţă, se acţionează imediat pentru:
– evacuarea persoanelor din incinta lăcaşului de cult;
– anunţarea, de îndată, a pompierilor, la numărul unic de apel de urgenţă 112;
– desfăşurarea primei intervenţii cu mijloacele tehnice din dotare.

Foto –
ilustrativ

Discuții

comments